Nu het water op veel plaatsen zakt en de dagen verstrijken worden ook de gevolgen van de overmatige regenval en hoge waterstand steeds beter zichtbaar. NFO-kringvoorzitter Eric Huids ziet in het Limburgse op dit moment vooral regenschade aan de zoete en zure kersen, rode bessen en rijpe pruimen. Niet overkapte teelten lijken grotendeels verloren door schimmelvorming en barsten, maar ook overkapte teelten hebben schade vanwege de hoge worteldruk.

Foto is van de familie Görtz in Baarlo.

De schade aan aanplanten vanwege overstroming is nog niet inzichtelijk. In het zuiden van Limburg bevinden zich nauwelijks boomgaarden vlak langs de Maas, maar meer noordelijk is dat wel het geval op sommige plaatsen. En ook langs de Roer zijn percelen onder water komen te staan. “Het is nog de vraag wat aanplanten die onder water hebben gestaan gaan doen”, zegt Huids. Hij adviseert telers de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat ze bij eventuele vervolgschade – bijvoorbeeld uitval van bomen of bovenmatig veel kanker – voldoende bewijsmateriaal in handen hebben. Vooralsnog is nog niet duidelijk hoe verzekeraars en overheid straks om zullen gaan met vervolgschade.
NFO en LLTB hebben leden in de regio benaderd om de schade te registreren, mede omdat de schade in Limburg nu als nationale ramp is erkend.

Water en spreeuwen funest voor blauwe bessen
Veel blauwe bessentelers hebben een lastige start van de oogst. De vele regen van vorige week zorgt voor de nodige kwaliteitsproblemen, terwijl spreeuwen ook hun deel van de oogst van de struiken opeisen. Blauwe bessenteler Harm Valckx kroop met zijn bedrijf in Well uiteindelijk door het oog van de naald. “Er zijn honderden vrachtwagens zand aangevoerd en bigbags met zand langs de Maas geplaatst. Met heel veel vrijwilligers, ook vanuit de verenigingen in het dorp, is met man en macht gewerkt om een dijkdoorbraak te voorkomen. Het is echt kantje boord geweest. Het scheelde maar een paar centimeter, maar we hebben het gelukkig gered”, vertelt Valckx.
Ondanks dat de aanplant niet in het water is komen te staan, is de schade toch fors vanwege de vele regen. Dat geldt niet alleen op zijn bedrijf, maar geldt ook voor andere blauwe bessentelers, aldus Valckx. De vele regen heeft er vooral voor gezorgd dat de vruchten snel zacht worden en barsten. “Je ziet de vruchten soms in de kist nog springen. Dat is het moeilijkst; dat je niet alle slechte vruchten er bij de oogst al uit kunt sorteren en ook tijdens het sorteerproces zijn de slechte vruchten nog niet altijd zichtbaar”, beschrijft de teler. Hij verwacht eind van deze week het ras Duke te hebben geoogst, dat goed is voor een derde van de productie op zijn bedrijf. Over de latere rassen maakt hij zich minder zorgen.
Een ander groot probleem, dat eigenlijk bij alle Nederlandse blauwe bessentelers speelt zijn de spreeuwen. “Dat is echt een heel groot probleem. We hebben hier twee groepen van zo’n vijfduizend spreeuwen en je mag er helemaal niets tegen doen, behalve in je handen klappen of een knalapparaat neerzetten. Als ze hier opvliegen dan strijken ze een eindje verder weer neer”, aldus Valckx.

Hardfruitpercelen in het water
Op enkele plaatsen zijn hardfruitpercelen langs de Maas overstroomd. Zo ook op de Fruitboerderij van familie Görtz in Baarlo. Na de ontruiming mochten ze zaterdagavond weer het gebied in. De gebouwen zijn onbeschadigd, maar de vele regen heeft de kersenoogst ernstig beschadigd, schrijft de familie op Facebook. Ook de appel- en perenboomgaarden hebben enkele dagen in het water gestaan. Hoe dat uiteindelijk uit zal pakken is nog onduidelijk, maar vooralsnog is het puinruimen. De appelbomen zijn door al de rommel uit de rivier veranderd in stromannetjes en worden nu leeggehaald. Familie Görtz vraagt hiervoor via Facebook nog vrijwilligers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juli 2021 - 17:09