In het kader van de BGT-check schrijft RVO elke week groepen agrarisch ondernemers aan om hun perceelsgrenzen te controleren. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie en is een nieuwe digitale kaart van Nederland.
Door de invoering van de BGT verschuiven de meeste topografische grenzen een beetje. In de BGT-check ziet u het verschil tussen de huidige en de nieuwe topografische grenzen en kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met deze grenzen.
Het is belangrijk de nieuwe grenzen te controleren, omdat RVO bij geen reactie er vanuit gaat dat de nieuwe grenzen kloppen. GLB-subsidies en dergelijke zullen voortaan op basis van de nieuwe perceelsgrenzen worden uitgekeerd.

Ondernemers in de noordelijke provincies en Zeeland hebben al een uitnodiging voor de BGT-check ontvangen. Op dit moment worden ondernemers in Noord-Brabant en Gelderland uitgenodigd voor de BGT check. De provincies Zuid-Holland, Utrecht en de Veluwe worden in 2022 uitgenodigd. Limburg zou ook dit jaar aan de beurt zijn, maar is vanwege de wateroverlast ‘on hold’ gezet.

Lees meer over de BGT-check op rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 juli 2021 - 14:47