Waterschap Zuiderzeeland meet jaarlijks de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen bij agrarische bedrijven. In 2020 is in de fruitteeltgebieden geen normoverschrijding gevonden. Dit jaar zal opnieuw gemeten worden.
Onlangs is er de jaarlijkse bespreking geweest bij het Waterschap Zuiderzeeland. Vertegenwoordigers vanuit de diverse agrarische sectoren en toeleveranciers van gewasbeschermingsproducten worden hiervoor uitgenodigd. NFO-kring Noord is hiervoor ook uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt iedereen bijgepraat over de normoverschrijdingen bij de meetpunten in het oppervlaktewater.

In Flevoland zijn drie vaste meetpunten die meegenomen worden in het landelijk meetnetwerk. Daarnaast zijn er roulerende meetpunten om meer inzichten per sector op te doen. De resultaten die werden gepresenteerd gaven een beeld dat er nog steeds normoverschrijdingen worden geconstateerd. Het gaat dan meestal om stoffen die nog gebruikt worden, maar ook om stoffen die al niet meer toegelaten zijn of niet uit de landbouw afkomstig zijn.

In de fruitteeltgebieden is bij de laatste meting in 2020 geen enkele normoverschrijding gevonden. In 2021 en 2022 zijn geen metingen gedaan in de fruitteeltgebieden. Onze sector komt dus heel goed naar voren. Om een compleet beeld te krijgen wordt er dit jaar weer een meetpunt in de fruitteeltgebieden opgenomen.

De belangrijkste oorzaken van uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen zijn spuit-emissie, afspoeling van het erf en afspoeling van de kavel. Dit laatste gebeurt veelal na zware regenval. Met diverse projecten wil het waterschap samen met de sectoren bewustwording creëren om deze uitspoeling sterk terug te dringen. Daarnaast doet het waterschap veel onderzoek naar praktische oplossingen voor specifieke problemen.

Samengevat is het beeld dat er in de fruitteelt netjes gewerkt wordt en onze driftarme technieken positieve effecten hebben. Het blijft wel belangrijk om hier blijvend aandacht aan te geven en erfafspoelingen voorkomen.

Door: Marinus Huijsmans

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 maart 2023 - 16:32