Uw afnemers zijn wettelijk verplicht om u eerlijk te behandelen. Om u als teler/voedselleverancier te beschermen, geldt de Wet oneerlijke handelspraktijken.

Deze wet verbiedt specifieke handelspraktijken van afnemers. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Late betalingen (na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten);
  • Last-minute annuleringen;
  • Eenzijdig wijzigen van afspraken.

Voedselleveranciers, waaronder fruittelers, kunnen misstanden melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM realiseert zich dat een melding de relatie tussen leverancier en afnemer kan schaden. Daarom is anoniem melden ook mogelijk. Ook brancheorganisaties, zoals de NFO, verenigingen of groepen leveranciers, kunnen namens hun leden een melding doen. Dat heeft als voordeel dat kleine leveranciers gezamenlijk sterker staan en eventueel ook op die manier anoniem kunnen melden.

Zonder meldingen kan de ACM de oneerlijke praktijken niet goed aanpakken. De ACM kan bij vermoedens ook zelfstandig onderzoek doen, maar zonder meldingen is het moeilijk zoeken.

Overtreding van het verbod op deze oneerlijke handelspraktijken kan worden bestraft met een boete of een last onder dwangsom. Leveranciers kunnen ook melding doen bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen. De Commissie oordeelt specifiek over het geschil tussen leverancier en afnemer. Zij doet een bindende uitspraak over wie gelijk heeft en kan daarnaast een schadevergoeding toekennen. Het doen van een melding bij de Geschillencommissie is hiermee voor voedselleveranciers een laagdrempelige manier om bij een oneerlijke handelspraktijk tot een oplossing te komen. De procedures bij de ACM en de Geschillencommissie staan los van elkaar.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 maart 2023 - 16:38