Wantsen vormen de laatste jaren een steeds groter probleem in de fruitsector. Tijdens tweede het Kennisdag-webinar, georganiseerd door NFO en WUR, lichtte Lisa Broekhuizen van Koppert onderzoek naar het bestrijden van de groene appelwants in bramen toe.
Koppert heeft de afgelopen twee jaar op een aantal fruitbedrijven proeven uitgevoerd om te achterhalen op welke manier de groene appelwants het beste weggevangen kan worden. Door het wegvallen van middelen zijn er immers geen goede middelen over om de groene appelwants in de bramenteelt te bestrijden, vertelde Broekhuizen. In 2020 is op twee locaties gekeken door welke kleur vangplaten de wantsen het beste worden aangetrokken en ook welke lijmsoort het meest effectief is om de wantsen daadwerkelijk te vangen. Uit deze eerste proeven bleek dat de meeste wantsen gevangen werden met droge, witte vangplaten.
In 2021 is op één bedrijf een uitgebreide vervolgproef opgezet waarbij 600 vangplaten in verschillende kleuren en op verschillende hoogtes in het gewas zijn opgehangen. Ook hier bleken droge, witte vangplaten het meest succesvol. Lager in het gewas zijn meer wantsen gevangen dan hoger in het gewas.
Komend seizoen zal de invloed van de hoogte van de vangplaten verder worden onderzocht en wordt ook het tijdstip van ophangen nader bekeken.

Bruin gemarmerde schildwants
Een andere wants die fruittelers zorgen baart is de opkomst van de bruin gemarmerde schildwants. Herman Helsen van WUR gaf een presentatie over het onderzoek dat door WUR wordt uitgevoerd. Helsen onderzocht de werking van drie typen vallen. Ondanks dat de vallen soms grote aantallen wantsen aantrekken, vangen ze lang niet alle wantsen weg. Vallen kunnen dus onderdeel zijn van de bestrijdingsstrategie, maar er zijn meer maatregelen nodig.
In diverse landen wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden van de samurai-wesp als natuurlijke vijand. Zo zijn in Italië bijvoorbeeld gekweekte samurai-wespen uitgezet om de wantsenplaag een halt toe te roepen. Het vraagt echter lange wettelijke procedures om dit mogelijk te maken. “Goed nieuws is dat de samurai-wesp de wants ook op natuurlijke manier volgt”, aldus Helsen.
Vooralsnog is het voor telers te hopen op niet al te warme zomers. Warme zomers werken het insect immers in de hand. De wintertemperatuur is minder van invloed op het overleven, omdat de wantsen in de winter juist hun beschutting zoeken in en rond gebouwen.

Uitgebreidere artikelen over beide onderzoeken volgen in Fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 december 2021 - 16:36