De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, een wegwijzer en een handreiking zorg en welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten meer achtergrondinformatie te bieden over zorg en welzijn voor arbeidsmigranten. Het is als teler goed om de hoogte te zijn van deze instrumenten, zodat u – indien nodig – uw gemeente hierop kunt wijzen en hierover in dialoog kunt gaan.

Beide partijen wil hiermee de kwetsbare positie van EU-arbeidsmigranten verminderen. “Dit sluit aan bij de aanbeveling van het Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, waarin zij stellen dat arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg tijdens hun verblijf in Nederland. Deze zorg mag niet een manier zijn waarop arbeidsmigranten afhankelijk worden van hun werkgever”, zo schrijf de VNG op haar website.

Drie instrumenten voor gemeenten

Om de genoemde doelstelling te kunnen realiseren, heeft de VNG, samen met Pharos, de gemeenten Den Haag, Moerdijk en Aalsmeer, Barka, Leger des Heils en de GGD drie instrumenten ontwikkeld. Deze gaan in op vragen als: Wat speelt er rond het thema?, Wat is de rol van gemeenten?, Op welke manier kunnen gemeenten in beleid en uitvoering zorg en welzijn (meer) meenemen?

Het gaat concreet om een wegwijzer, die vooral praktische tips en linkjes biedt. Daarnaast is er de handreiking, die gemeenten meer context en verdieping op beleidsniveau geeft. Het derde instrument is een checklist, achter in de handreiking. Deze kan een gemeente gebruiken om te bespreken welke acties nodig zijn.

Bron: VNG

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 november 2023 - 14:30