De NFO ontving onlangs Derk Boswijk, Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder van het CDA, op het bedrijf van de firma Van Haarlem in Buurmalsen. Aan bod kwamen onderwerpen zoals gewasbescherming, biodiversiteit, faunaschade en arbeid. Bij arbeid werd ingegaan op de hoge kosten van seizoenswerk en de huisvesting. De NFO gaf aan dat telers met hun huisvesting op de bedrijven de maatschappij wat te bieden hebben. Zij ontzorgen de samenleving en voorkomen overlast in woonwijken. Op gebied van gewasbescherming wees de NFO op het snel verdwijnen van middelen waarvoor nog geen alternatieven beschikbaar zijn. Ook werd het spanningsveld tussen het stimuleren van biodiversiteit en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zoals Movento toegelicht. Derk Boswijk gaf een toelichting op de Haagse werkelijkheid en de moeilijkheid om in een politieke omgeving, die naar zijn mening sterk geleid wordt door beeldvorming en de waan van de dag, tot goede beslissingen te komen. Dat de NFO goed kon uitleggen waar de uitdagingen van de fruitteelt lagen, helpt hem in zijn werk, zo stelde hij. Dat laatste is natuurlijk de bedoeling van de NFO: helder verwoorden waar de uitdagingen liggen en ook de oplossingen aan de Kamerleden aandragen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 16 juli 2021 - 11:09