Op 1 juli aanstaande wordt de Wet goed verhuurderschap van kracht. Dat betekent dat verhuurders zich vanaf die datum aan de landelijk geldende normen moeten houden. Deze kunnen door gemeenten worden gehandhaafd. Bovendien kunnen gemeenten met deze wet een vergunningenstelsel invoeren voor het verhuren van woningen of verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

De landelijke basisnorm geldt voor het gehele verhuurproces van reguliere verhuur en verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Over de praktische invulling van de basisnorm is LTO Nederland in overleg met het ministerie van BZK. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe de informatieplicht uitgevoerd dient te worden en wat de regelgeving verwacht rondom een procedure om discriminatie te voorkomen. Het streven is om zo snel als mogelijk een toolkit beschikbaar te hebben waar verhuurders mee aan de slag kunnen.

Eén advies voor nu: sluit voor verhuringen die op 1 juli 2023 ingaan een aparte huurovereenkomst af met je internationale werknemer. Voor gecertificeerde huisvesting is dat overigens al verplicht.

Bron: LTO Nederland/Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 juni 2023 - 16:36