De Tweede Kamer heeft de wet Oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen aangenomen. De wet is als hamerstuk, dus zonder verdere wijzigingen op het eerdere wetsvoorstel, aangenomen. Dat betekent dat ook Nederland nu voldoet aan de Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken.
De wet houdt onder andere in dat de betalingstermijn voor bederfelijke producten nu officieel is vastgesteld op 30 dagen en voor niet-bederfelijke producten op 60 dagen. Ook komt er een geschillencommissie waar (groepen) telers laagdrempelig een melding kunnen doen bij de Autoriteit Consument & Markt.
Belangrijk blijft dat een teler zelf actie onderneemt als er sprake is van oneerlijk handelen. Hij zal zelf zijn afnemer moeten attenderen op de nieuwe betalingstermijn en ook zelf stappen moeten ondernemen als zaken niet eerlijk verlopen. Zonder meldingen bij de geschillencommissie verandert er niets.
Ook geeft de wet geen garantie op betaling van een ‘eerlijke’ prijs.

Lees meer over de nieuwe wet in het bericht ‘Nieuwe wet oneerlijke handelspraktijken steeds beter in beeld’ dat in Fruitteelt 2/2021 werd gepubliceerd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 februari 2021 - 15:40