Het Gelderse project ‘Precisiewortelsnijden op basis van dronebeelden’ heeft als doel om de meerwaarde van wortelsnijden op taakkaart aan te tonen. Een van de bedrijven waar deze werkwijze wordt toegepast is het bedrijf van fruitteler Sander Verstegen in Opijnen. Afgelopen week zijn de resultaten besproken in de studiegroepen van het Kennis op Maat project Fruit 4.0.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een groeikrachtkaart met een drone het beste in de periode tussen de langste dag en de oogst gemaakt kan worden. De betrouwbaarheid ligt dan in het algemeen tussen de 80 en 90%. In de huidige praktijk wordt er ook wel eens een boom foutief juist wel of niet gesneden. Of wordt de groeikracht aan het begin van het wortelsnijden anders beoordeeld dan aan het eind van een lange werkdag. De verwachting is dat je met snijden op taakkaart gerichter kunt werken, waardoor de boomgaard sneller uniform is in de groei. Bij Sander Verstegen is in 2020 een Conference-boomgaard opgedeeld in 3 delen: niet snijden, snijden op zicht en snijden op taakkaart. Het deel waarin gesneden werd op taakkaart begon met een grotere variatie in groeikracht dan beide andere delen en had dus een achterstand. Na 2 jaar is de variatie gelijk aan het deel snijden op zicht. Komend jaar moet blijken of het wortelsnijden op taakkaart inderdaad de meest uniforme boomgaard oplevert.  Omdat data uit het groeiseizoen de basis is voor het wortelsnijden in de winter, hoeft de boom op het moment van wortelsnoeien niet meer bekeken te worden en kan deze klus ook na de snoei worden gedaan of als de boomgaard goed berijdbaar is. In de arbeidsplanning zit dus in elk geval een belangrijk voordeel van deze manier van werken.

De komende jaren wordt de boomgaard verder gevolgd en gaan ook andere telers aan de slag met het wortelsnijden op taakkaart.

Partners in het Gelderse wortelsnijden-project zijn WUR, Fruitconsult, Aurea Imaging, GPX Solutions, Loonbedrijf Van Ossenbruggen uit Ingen en deelnemende telers. Het project krijgt financiële steun van Fruitpact (provincie Gelderland).

Auteur: Pieter Dalfsen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 februari 2022 - 16:15