De Italiaanse perensector heeft het zwaar. Het totale perenareaal nam in 2020 met 3.000 ha af tot 25.750 ha in totaal. Bijna de helft van het areaal is ingeplant met Abate Fetel, maar het belang van dit ras neemt in rap tempo af. Tijdens een webinar van AMI over de perenmarkt vertelde Oliver Stein van de Italiaanse verkooporganisatie Salvi Unacoa dat het areaal Abate Fetel de laatste jaren is teruggelopen van 11.000 ha naar 8.000 à 9.000 ha op dit moment. Hij verwacht dat er het komende jaar nog eens 1.000 ha gerooid zal worden.
Ongunstige weersomstandigheden en de opkomst van de bruingemarmerde schildwants maken dat de sector al een aantal jaren verliezen lijdt. Aangezien Abate Fetel de grootste concurrent is van Conference op de Duitse markt, biedt dat kansen voor Nederlandse peren. Ook het belang van clubrassen neemt langzaam toe.
Een uitgebreid artikel over de Europese perenmarkt leest u binnenkort in Fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 februari 2022 - 16:23