Maandag 7 januari organiseerde NFO-Kring Zeeland/Noord-Brabant in samenwerking met ZLTO een vervolgbijeenkomst zoetwater in de Stenge te Heinkenszand. Voor de fruittelers uit Noord-Brabant wordt op een later tijdstip een zelfde bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de drie Brabantse waterschappen.
Ongeveer 30 telers kregen een toelichting van ZLTO-specialist John Bal op de geldende regelgeving met betrekking tot onttrekking van grondwater en het gebruik van de kaarten van Fresh EM en Dinoloket.
Specialisten van ZLTO, bestuurders van Waterschap Scheldestromen en medewerkers van de provincie Zeeland waren aanwezig om vragen te beantwoorden.
Na de pauze werden groepjes samengesteld per regio, om een eerste inventarisatie te maken van de individuele behoeftes van telers en eventuele mogelijkheden tot samenwerking.
Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot oplossingen in de zoetwatervoorziening in Zeeland. Vervolgbijeenkomsten volgen. Telers die niet aanwezig waren, maar wel geïnteresseerd kunnen zich melden bij john.bal@zlto.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 januari 2019 - 16:02