Brancheorganisaties in de agrarische sector eisen dat minister Cora van Nieuwehuizen eerdere afspraken over de kenteken-kosten nakomt. Afgelopen april liet de minister in reactie op Kamervragen nog weten dat de kosten van vóór 1 januari 2021 in gebruik genomen (land)bouwvoertuigen €30 zouden bedragen en van nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2021 €61. Nu krap een maand voor de invoering blijken de RDW-kosten voor nieuwe voertuigen ruim €200 per voertuig hoger te worden dan toegezegd. Dit komt voor de sector neer op een lastenverhoging van bijna €5 miljoen per jaar.

Fedecom, LTO, NFO, Cumela en BMWT hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een praktische invoering van registratie en kentekening van (land)bouwvoertuigen, ter bevordering van de verkeersveiligheid. Zij voelen zich overvallen door de RDW-informatie dat de kosten van identificatie en registratie van nieuwe voertuigen worden afgewenteld op de sector.
De brancheorganisaties hebben de minister per brief verzocht om de RDW een aanwijzing te geven dat kosten van identificatie en registratie voor nieuwe (land)bouwvoertuigen maximaal €61 per voertuig mogen bedragen.

Wegwijzer registratieplicht kenteken landbouwvoertuigen
Om agrariërs overzicht te geven van welke regels per 1 januari 2021 gaan gelden rondom de kentekenplicht heeft LTO een Wegwijzer registratieplicht landbouwverkeer opgesteld. Hierin leest u per type landbouwvoertuin wat de verplichtingen zijn.
Ook de beslisboom Kentekentplicht van Fedecom kan u hierbij helpen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 december 2020 - 15:28