Symposium Perenbladvlo / ALV Productgroepen Peer en Appel

Om perenbladvlo onder controle te krijgen, is het van groot belang dat perentelers beschikken over alle kennis die daarover beschikbaar is. De NFO organiseert voorafgaand aan de Zeeuwse Fruitteeltdag een Perenbladvlo Symposium. Dat vindt plaats op 30 januari vanaf 10 uur in de Zeelandhallen. Vijf sprekers houden een lezing. Aansluitend houden de Productgroepen Peer en Appel hun ledenvergadering (ontvangst 11:30). Vanwege de lunch na afloop ontvangen wij graag bericht of u (op een van deze bijeenkomsten) aanwezig bent.