Uitnodiging discussiebijeenkomsten suzuki-fruitvlieg voor adviseurs

In januari 2017 worden vanuit het project “Biologie en beheersing van de suzuki-fruitvlieg” enkele discussiebijeenkomsten over de suzuki-fruitvlieg georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor teeltadviseurs. Doel is om resultaten uit onderzoek en de ervaringen uit de praktijk te delen en gezamenlijk na te denken over de mogelijke bestrijdingsstrategieën en openstaande kennisvragen. Tijdens de bijeenkomsten komen de belangrijkste gewassen (aardbei, kers, pruim en houtig kleinfruit) aanbod.
Om de discussie te bevorderen is de maximale groepsgrootte 20 personen. Bij een groter aantal aanmeldingen zal een derde bijeenkomst worden gehouden. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de NFO en Wageningen Plant Research