Uit Belgisch onderzoek blijkt dat vleermuizen zouden kunnen helpen om plaaginsecten in fruitaanplanten onder controle te houden. Acties om vleermuizen te beschermen kunnen mogelijk ook fruittelers ten goede komen.

Pcfruit organiseert hierover op 15 juni een informatie-avond met vleermuisexpert René Janssen. Hij zal vertellen over:
– vleermuissoorten in en rond Haspengouwse fruitplantages;
– voedsel- en foerageerstrategie van vleermuizen;
– onderzoeksresultaten van vleermuizen als bondgenoot in de strijd tegen suzuki-fruitvlieg;
– mogelijke maatregelen voor vleermuizen op fruitbedrijven.

Aansluitend geeft Tim Beliën van Pcfruit een update over de beheersing van de suzuki-fruitvlieg.

Iedere geïnteresseerde fruitteler is welkom aangezien we kennis willen uitwisselen en ervaringen willen delen.

  • inschrijven via info@rlhv.be of tel. (0032)11 31 38 98 met vermelding naam en email-adres (voor 13/06/21)
  • na inschrijving ontvang je een vergaderlink via info@rlhv.be
  • meer info via Joke Rymen, joke.rymen@rlhv.be of 0470 99 10 33