Op woensdag 7 juli houdt de NFO haar ledenvergadering. De ALV van de NFO wordt gecombineerd gecombineerd met een demomiddag  van het Kennis op Maat-project ‘Precisiefruitteelt, van onderzoek naar praktijk’ op Proeftuin Randwijk. De ALV vindt plaats van 10.30 tot 12.30 en sluit af met een lunch. Naast het huishoudelijk gedeelte verzorgt Vogelaar Vredehof/AH een lezing over het concept Sprank dat vorig jaar is gelanceerd. De NFO nodigt u van harte uit om aan de ALV deel te nemen. U kunt zich aanmelden voor de ALV van de NFO via onderstaand formulier of lees verder…

Agenda:

 1. Opening door NFO-voorzitter, Gerard van den Anker.
 2. Notulen Algemene Vergadering 2020;
  Benoeming van twee leden voor het nazien van de notulen 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de NFO over 2020.
 5. Bespreken financiën en vast stellen contributie 2022.
 • Resultaat 2020 van de NFO
 • Begrotingen van de NFO voor 2021 en 2022
 • Contributie voorstel 2022.6. Benoeming en herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers. Afscheid vertrekkende leden van het hoofdbestuur.
 1. Lezing Vogelaar/AH over concept Sprank.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting huishoudelijk gedeelte

Afsluitende lunch met om 13.00 uur de demo-middag van het Kennis op Maat-project ‘Preciesiefruitteelt, van onderzoek naar praktijk’.

U kunt zich aanmelden voor de ALV van de NFO via onderstaand formulier of lees verder…