NFO en WUR willen de kennis die opgedaan is het onderzoeksproject Fruit 4.0 graag delen met de praktijk.
Daarom wordt vanuit het project Kennis op Maat Fruit 4.0 een demomiddag georganiseerd.

Deze middag wordt georganiseerd op Proeftuin Randwijk (mits de Corona maatregelen dit toestaan)
Informatie over de opzet van de middag en wijze van aanmelden volgt nog.

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met NFO Innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst E: phoogervorst@nfofruit.nl of via T: 06 27 35 22 24