De NFO kring Zuid (west) nodigt u, in nauwe samenwerking met fruitbedrijf Van Rossem, Colland arbeidsmarkt en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw uit voor een interessante, leerzame en gezellige namiddag en avond over arbeid en huisvesting. Met een barbecue wordt de bijeenkomst smakelijk afgesloten.

 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 juni om 16.30 uur op Fruitbedrijf Van Rossum, Buurtweg 18 in Stavenisse (Tholen).

 

We vangen aan met het inhoudelijke gedeelte. U wordt in een dik uurtje door Peter Baltus (NFO) en Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) bijgepraat over actuele arbeids- en huisvestingszaken. Zo komen aan de orde:

  • De kosten van de verschillende wijzen om arbeid in te vullen.
  • Werken met Oekraïners.
  • Werken met uitzendbureaus.
  • Huisvesting; Roemer, certificering, tijdelijke huisvesting etc.
  • Uw vragen. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Hierna kunnen we het fruitbedrijf bekijken. Van Rossem is een groot en modern fruitbedrijf met koeling en een groot waterbassin. Het bedrijf heeft een recente huisvestingslocatie waar we een kijkje mogen nemen. Daarna sluiten we af met een gezellige barbecue waarbij u veel kennis en ervaringen uit kunt wisselen met de inleiders en de collega werkgevers.

In verband met de catering is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt! Dat kan tot uiterlijk vrijdag 17 juni 12 uur. U kunt zich aanmelden voor alleen het inhoudelijke deel of voor het volledige programma. Het is NIET mogelijk alleen met de barbecue mee te doen.

U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst via https://werkgeverslijn.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-arbeid-en-huisvesting-stavenisse/. Bij minder dan vijftien aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door, in dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail.

 

Heeft u vragen? Dan kunt u de NFO bereiken via 079- 368 1300 en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88.

 

Graag tot dan,

Tom van der Meer
Voorzitter NFO kring Zuid (west).

 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Colland arbeidsmarkt.