Het Houtig Kleinfruit Centrum en CAF organiseren een bijeenkomst voor kleinfruittelers op Proeftuin Randwijk. De bijeenkomst kan meetellen voor verlenging van de spuitlicientie, onderdeel Teelt. Het programma is als volgt:

14.00 uur Ontvangst en controle voor eventuele licentieverlenging
14.15 uur Opening door CAF en Proeftuin Randwijk
14.20 uur Aandacht voor de snoei van rode bes (Junifer, Haronia en Rovada)
15.20 uur Korte koffiepauze
15.30 uur Actualiteiten in het kleinfruit en ontwikkeling in het middelenpakket
16.00 uur Uitkomsten demoproeven aardbei (Witte vlieg en Meeldauw)
16.30 uur Uitkomsten demoproeven HKC Randwijk
17.15 uur Registratie van gewasbescherming met behulp van een computerprogramma, in dit geval Agromanager.
18.00 uur Afsluiting van de bijeenkomt met een buffet.

Deze middag kan meetellen als onderdeel ‘Teelt’ voor uw licentieverlenging.

In verband met corona is aanmelden verplicht, dit kunt u doen op www.kennisbijeenkomsten.nl.

Hier kunt u aangeven of u komt en ook of u mee blijft eten, daarnaast kunt u zich aanmelden voor het (eventueel) volgen van de licentieverlenging.