Op donderdag 18 november 2021 organiseert het KCB de Landelijke Afstemming Hardfruit. Het doel van de bijeenkomst is om aan te geven hoe de kwaliteit binnen de kwaliteitsklassen moet worden beoordeeld. Tijdens de bijeenkomst wordt kort teruggeblikt op het afgelopen seizoen en aandacht besteed aan de te verwachten ontwikkelingen voor het komende seizoen. Dit wordt op praktische en interactieve wijze gedemonstreerd aan de hand van monsters van appelen en peren.

Deze middag is een goede gelegenheid om met vakgenoten en medewerkers van het KCB over kwaliteit te discussiëren.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor keurmeesters en keurcoördinatoren met belangstelling voor de kwaliteit van appelen en peren.

Aanmelden en coronamaatregelen
KCB vraag iedere bezoeker een vaccinatie-, herstel of testbewijs te laten zien (QR-code) samen met een identiteitsbewijs.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar kkb@kcb.nl met als onderwerp ‘Hardfruitbijeenkomst’. Vermeld in de mail uw naam, bedrijfsnaam en eventueel andere contactgegevens. Gelieve niet meer dan 2 personen per bedrijf aan te melden. Het aantal bezoekers is beperkt tot 50 personen, dus meldt u snel aan.