Vanuit de projecten ‘Natuurinclusief met bomen’ en ‘Noten uit Overijssel’ worden eind 2020 en begin 2021 verschillende online bijeenkomsten en fysieke workshops georganiseerd. Doel beide projecten is agrarisch ondernemers te informeren over de (noten)boomteelt en deze manier van natuurinclusieve landbouw.

Een overzicht van de workshops en bijeenkomsten:

  • Digitale workshop op 22 december om 12.30 uur met hazelnootteler Harm Tuenter over de praktijk van de hazelnotenteelt
  • Fysieke workshop op 21 januari 2021 om 13.30 uur bij Mobipers in Zoelen over fruitteelt in agroforestry systemen en wat leren we van de fruitteelt om een goede opbrengst aan fruit en noten te krijgen.
  • Fysieke workshop 21 januari 2021 om 19.00 uur bij Mobipers in Zoelen over fruitteelt in agroforestry systemen en wat leren we van de fruitteelt om een goede opbrengst aan fruit en noten te krijgen.
  • Zelf leren snoeien van hazelnoten op 13 februari om 09.30 uur in Breedenbroek.
  • Zelf leren snoeien van hazelnoten op 20 februari om 09.30 uur in Breedenbroek.

Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Voor de digitale bijeenkomsten ontvangt u één dag van te voren de link en bij fysieke bijeenkomsten is er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in verband met het volgen van RIVM richtlijnen door COVID-19. Mochten deze vanwege de aangescherpte maatregelen niet door kunnen gaan, dan wordt er contact met u opgenomen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kijk voor meer informatie over notenteelt ook op notenteelt.com. In januari 2021 wordt tevens een nieuwe handleiding voor de teelt van hazelnoten uitgegeven.