De afgelopen vier jaar is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan technologie en datamanagement voor de fruitteelt. De NFO wil dit project graag voortzetten onder de titel ‘The Next Fruit 4.0’. Daarvoor hebben we ook een financiële bijdrage van fruittelers nodig. Op 19 januari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we daarom een online informatiebijeenkomst waarin we het project inhoudelijk toelichten.
Ook zullen we tijdens de bijeenkomst uitleggen hoe u kunt deelnemen en wat u hiervoor terug krijgt.

De bijeenkomst is bedoeld voor hard- en zacht-fruittelers.

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Toelichting project
  3. Toelichting financieringsvraag aan telers
  4. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  5. Afsluiting

Klik hier om alvast meer te lezen over het project.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link. 
Een dag voor de bijeenkomst krijgt u een aanmeldlink toegestuurd.

Heeft u nu al vragen neem dan contact op met Patricia Hoogervorst via e-mail: phoogervorst@nfofruit.nl of telefonisch op 06 27 35 22 24.