De NFO-kring Zuid(west), WUR en Delphy organiseren gezamenlijk een demodag over de onderwerpen precisiefruitteelt en spuittechniek.
’s Middags (13.00-17.30 uur) laat het Kennis op Maat-project ‘Fruit 4.0 Precisiefruitteelt, van onderzoek naar praktijk’ in velddemonstraties zien welke technieken nu voor de teler beschikbaar zijn. In een rondgang worden allerlei precisietechnieken gedemonstreerd, zoals het verzamelen van bodemdata, bloesemdata, groeidata en oogstdata, maar ook het handelen op taakkaarten en autonoom rijden. Alle bekende leveranciers van deze technieken zijn aanwezig.

’s Avonds (19.00-21.00 uur) staat het onderwerp spuittechniek centraal. Delphy laat zien hoe de gewasbedekking is zodra er gespoten wordt met de beoogde spuitinstelling voor een 99% driftreductie klasse.
Deze activiteit is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

Heeft u vragen, neem dan voor het thema precisiefruitteelt contact op met Pieter van Dalfsen (WUR via pieter.vandalfsen@wur.nl of 0252 462104) en voor de demo spuittechniek met Christian van Os (Delphy via c.vanos@delphy.nl of 06 828 316 15).