Vrijdag 30 april vindt een webinar plaats over het Omschakelprogramma. Met dit programma stimuleert en ondersteunt het ministerie van LNV agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Tijdens het webinar vertellen Elselien Breman (coördinator agro-economie bij LNV), Pieter Baars (manager strategie Nationaal Groenfonds) en melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde in gesprek met voorzitter Jessica van Spengen over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma.

Meer informatie en aanmelden voor het webinar kan hier