De NFO-Kring Zeeland/Noord-Brabant nodigt u uit voor informatieavond in het kader van het project ‘Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat’. Deze online bijeenkomst is toegankelijk voor alle NFO-leden en wordt in samenwerking met ZLTO en Rabobank georganiseerd.

Programma:

  • Opening door Olav Kavelaars, voorzitter NFO-Kring Zeeland/Noord-Brabant
  • ‘Fruit Trading Company: Tevreden hardfruitprijzen met termijncontracten’ door Dirk Coucke, DLV België, Part of United Experts
  • Financiering termijnmarkt, door Marin de Feijter, Rabobank
  • ‘Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat’, toelichting op project door John Bal, ZLTO.

U kunt aan deze avond deelnemen via deze link. De link staat op 18 maart vanaf 19.45 uur open, zodat u op tijd kunt inloggen en checken of alles werkt. Bij problemen kunt u bellen met John Bal van ZLTO, tel. (06) 21232601.