Er verandert in korte tijd veel in de boomgaard, van bloei naar zetting en van dunning naar ??? En wat gaat de rui doen?

Avondveldbijeenkomst met begeleiding van Willem Maris van Alliance bv.