Bijeenkomst met medewerking van Marcel Man (ABAB): Visie op de fruitteeltsector; welke kant gaan we op met ons bedrijf? en Kees van Blijderveen (Fruit NL): Over zijn bedrijf, van toen tot nu. Ter afsluiting de nieuwjaarsborrel.