ALV over financiering NFO-campagnevoorstel ‘De Fruitigste’

Ontvangst met koffie en een broodje vanaf 12:30 uur