De NFO-kring Limburg en LLTB vakgroep fruitteelt houden op maandag 22 april de algemene ledenvergadering gehouden bij Roosterhoeve in Roosteren. 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door Eric Huids, voorzitter NFO-Kring Limburg
19.35 uur: Formele gedeelte ALV
20.15 uur: Spreker 1: Aryan van Toorn – Aanknopingspunten in de teelt van appel en peer ‘systeem 2028’***
20.45 uur: Spreker 2: Guido Schriever – Gezonde bodem en weerbare planten (inclusief planning)
21.15 uur: Spreker 3: Dirk van Hees – Kostprijsontwikkeling
21.45 uur: Afsluiting en borrel

Om een indicatie te hebben van het aantal personen, vragen wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden. Dit kan door voor 18 april een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl o.v.v. ALV Fruit.

***De lezing van Aryan van Toorn is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het praktijkprogramma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermings-strategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.