Op dinsdag 4 juni  word op Proeftuin Randwijk in een rondgang georganiseerd voor de supporters van de proeftuin.

Tijdens de rondgang zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Hierbij is onder andere aandacht voor demo’s die lopen binnen het programma Weerbaarheid in de Praktijk. Deze demo’s zijn gericht op de geïntegreerde gewasbescherming van de toekomst. Ook zal er aandacht zijn voor een effectiviteitsdemo gericht op het in beeld brengen van de effectiviteit van driftreducerende spuittechnieken. Uiteraard zullen ook nieuwe rassen niet ontbreken in de rondgang.

De rondleidingen starten om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur). Rond 21.00 uur wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

De uitnodiging en het volledig uitgewerkte programma volgen binnenkort maar hou de datum nu alvast vrij in je agenda!

De bijeenkomst is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.