Bijeenkomst van 17 november gaat fysiek niet door en is verzet naar woensdag 24 november. De bijeenkomst zal dan online gehouden worden. Leden van de Kring ontvangen een uitnodiging met Ms-Teams link.

Na een toelichting door het bestuur over het Masterplan Zoetwater zal Frank van de Geijn, Wageningen Food & Biobased Research, ingaan op:

  • hoe oude koelinstallaties in bedrijf te houden (freon-problematiek)
  • actualiteiten bewaarseizoen 2021/’22
  • ontwikkelingen en Innovaties in de bewaartechniek.