Het vijfde webinar in de reeks ‘Landbouw met minder chemie, hoe dan?’ gaat over onkruid beheersen met meer dan herbiciden en schoffels. Het onder de knie houden van onkruiden op je perceel dreigt steeds ingewikkelder te worden nu het middelenpakket slinkt en de regels voor toepassing van chemie strenger worden. Welke oplossingen zijn voorhanden in jouw sector en kun je hier morgen mee aan de slag?
In dit webinar nemen we je mee in een geïntegreerde aanpak in verschillende sectoren, in het bijzonder de akkerbouw, de bollenteelt en de boomteelt. Hoe kun je in deze sectoren onkruiden beheersen met meer dan herbiciden en schoffels? Wat kunnen andere sectoren daarvan leren? We kijken naar een breed spectrum van maatregelen en praktijkproeven, bijvoorbeeld naar wiedeggen in de lelieteelt, de inzet van robots en het nut van goed bodembeheer.

De kapstok voor het webinar is Integrated Crop Management, onder het motto ‘bezint eer gij begint’. Het webinar wordt geleid door Edwin Lambregts, manager van het Praktijkprogramma Plantgezondheid. De volgende experts komen aan het woord:

  • Timo Sprangers – onderzoeker gewasgezondheid bij WUR Open teelten
  • Ben Seubring – onderzoeker bloembollen bij HLB
  • Sven van Kalkeren – Loonwerker in Lienden

Webinar 5: 24 januari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Onkruiden beheersen met meer dan herbiciden en schoffels

Het doel van dit Webinar is om de opgebouwde kennis en ervaring uit de verschillende sectoren waaronder de bieten, de bollen en de boomteelt te delen, zodat telers op basis van deze inzichten zelf aan de slag kunnen.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Tijdens de Webinars kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk tijdens het Webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee je kunt inloggen. Ben je niet in de gelegenheid om een Webinar te volgen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

 

Volgende webinars:

Webinar 6: 7 februari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Hoe kom ik tot een keuze van inzet biostimulanten en biocontrol?

Het doel van dit Webinar is het delen van de belangrijkste vragen over de inzet van biostimulanten zodat je in staat bent een doordachte en ‘succesvolle’ beslissing te nemen binnen je integrale aanpak.

Webinar 7: 21 februari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Grasland en vanggewassen vernietigen zonder het gebruik van glyfosaat

Dit Webinar heeft als doel praktische alternatieven om grasland en vanggewassen te vernietigen te delen. In dit Webinar komen haalbare alternatieven aan de orde op basis van praktijkervaringen.

Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.