Per 1 juli zijn de maatregelen vanuit de overheid aangepast, ook het Coronaprotocol voor de land- en tuinbouw kent hierdoor diverse aanpassingen. Klik hier voor het nieuwste protocol dat is opgesteld door NFO met de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas De belangrijkste aanpassing in het protocol zit op reizen. De 1,5 meter regel geldt dan niet meer, mits wel mondkapjes worden gedragen, geregistreerd wordt door wie en wanneer er gereisd is en wordt gecheckt of iedereen gezond is. De NFO heeft hiervoor checklisten opgesteld. Als deze ook in het Pools beschikbaar zijn dan laten we u dat direct weten via de NFO nieuwsbrief en via www.nfofruit.nl/coronavirus

Wake-up call
In de afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland verdubbeld. Volgens het RIVM moet dit een ‘wake-up-call’ zijn om de preventiemaatregelen voor corona weer strakker op te volgen. Met de oogst die op korte termijn plaatsvindt, is het voor de fruitteelt enorm belangrijk dat nieuwe besmettingen en maatregelen worden voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 juli 2020 - 14:32