Van de fruittelers in Südtirol ziet slechts 44,2% de komende tien jaar positief in voor zijn of haar bedrijf. Onder wijnbouwers ligt dit percentage, met 64,2%, veel hoger. Dat blijkt uit onderzoek door de Kamer van Koophandel in Bolzano onder 308 agrariërs, waaronder veehouders, fruittelers en wijnbouwers.
In Südtirol staan ruim 10.000 bedrijven geregistreerd als landbouwbedrijf. Een kwart daarvan wil binnen vijf jaar met pensioen. Binnen de fruitteelt is dit aandeel veel hoger: 40,7% wil binnen vijf jaar met pensioen. Belangrijkste reden is de verwachting dat het in de toekomst niet mogelijk is een redelijk inkomen uit het bedrijf te halen. Door fruitteelt ondernemers wordt dit argument in 42,4% van de gevallen genoemd als reden om te willen stoppen. In de wijnbouw speelt dit nauwelijks een rol (12,9%). Andere belemmeringen voor opvolging voor de Südtirolse landbouwbedrijven zijn de hoge werkdruk (met name in de veehouderij), uitbetaling aan familieleden die niet overnemen en het ontbreken van een opvolger.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juni 2023 - 16:57