Op 16 augustus jongstleden deed de Rechtbank Gelderland een uitspraak over het goedkeuringsbesluit van het faunabeheerplan jacht en vrijstelling. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat – totdat er een nieuw besluit is – in Gelderland geen jacht meer kan worden gemaakt op kauwen, zwarte kraaien, houtduiven, konijnen, vossen en Canadese ganzen.

De NFO is van mening dat de fruitteelt in Gelderland schade lijdt nu afschot van deze soorten niet meer mogelijk is. De NFO heeft inmiddels contact met de Provincie Gelderland om een aanvullende schadevergoeding voor haar leden te bespreken. Ook zijn de NFO en LTO met BIJ12 en de provincie Gelderland in beraad over een oplossing voor de schadeafhandeling. “De NFO meent dat de leden niet de dupe kunnen en mogen worden van een motiveringsgebrek in de besluitvorming van de provincie Gelderland. Het is dan ook redelijk een schadevergoeding te eisen. In de acties naar de provincie trekt de NFO samen op met LTO Noord”, zegt Marc Andre de la Porte, Kringvoorzitter NFO Midden-Nederland.

NFO-voorzitter Gerard van den Anker zegt niet uit te sluiten dat deze uitspraak ook gevolgen kan hebben in andere provincies. “Om die reden neemt de NFO ook contact op met het Interprovinciaal Overleg (IPO), om zo te werken aan een landelijke oplossing”, zegt Van den Anker. “De financiële gevolgen van deze uitspraak mogen immers niet worden afgewenteld op de individuele teler.”

De NFO raadt leden aan om preventieve maatregelen te nemen en schades te melden via www.faunaschade.nl. Mocht er, in de periode totdat er een oplossing is voor de schadeafhandeling, belangrijke schade aan gewassen ontstaan dan is het advies om zelf een taxateur te laten komen om de schade op te nemen.

De volledige uitspraak van de Rechtbank Gelderland is terug te lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:4450

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 augustus 2021 - 13:16