In verband met het coronavirus gaat de Kennisdag (november 2020) en de Zeeuwse Fruitteeldag (januari 2021) helaas niet door. De NFO, Proeftuin Randwijk en WUR werken momenteel aan een alternatief voor de Kennisdag. Gedacht wordt aan een aantal webinars die in de komende maanden zullen plaatsvinden.
De Zeeuwse Fruitteeltdag editie wordt ook in een ander jasje gegoten. Er verschijnt, bij voldoende interesse, begin januari 2021 een special van Vakblad Fruitteelt waarin exposanten hun noviteiten in de vorm van advertorials kunnen presenteren. Daarnaast wordt bedrijven / exposanten de mogelijkheid geboden om hun bedrijfsfilm te presenteren op het YouTube-kanaal van de NFO. Later meer hierover….

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 oktober 2020 - 16:07