Steeds meer telers zijn op hun bedrijf gastvrij voor bijen. Zij zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om dit te stimuleren heeft de NFO het initiatief genomen voor ‘De Fruitigste gastvrijheid voor de bij’.
In het kader van dit project is er op woensdag 3 juli een inspirerend bijensymposium. Fruittelers, beleidsmakers en andere beroepshalve geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Het programma is op enkele punten iets gewijzigd. Klik hier voor het actuele programma. U kunt zich nu nog aanmelden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2019 - 16:33