Afgelopen woensdag hielden de NFO en Vlamings hun tweejaarlijkse Landelijke Kleinfruitdag bij Bloed Kleinfruit in het Utrechtse Waverveen. Een groot deel van de Nederlandse kleinfruittelers en buitenlandse bezoekers, waaronder een groep Oezbeken, liet zich informeren over het thema ‘Duurzaam en vitaal telen’. Bezoekers werden rondgeleid langs de vier thema-tenten en bezochten de informatiemarkt met stands. Ongeveer 10 procent van de vijftig standhouders speelden op het thema in met producten als plantversterkers, bodembacteriën, mycorrhiza’s en (organische) meststoffen.
Nieuw op de beurs was Biomygreen, leverancier en producent van producten met mycorrhiza’s en bodemverbeteraars die deze mycorrhiza’s stimuleren. Vooraf analyseert het bedrijf met de Biomyroot-analyse op aanwezigheid van mycorrhiza’s en overig bodemleven. Pas daarna stelt Biomygreen een adviesstrategie op om het bodemleven te stimuleren. Als na een aantal jaar het bodemleven gezond is en op peil blijkt te zijn uit metingen, is de toepassing van bodembacteriën en mycorrhiza’s niet meer nodig. Het bodemleven houdt dan zichzelf in stand mits bepaalde voor het bodemleven schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen achterwege blijven. Biomygreen gebruikt hiervoor hun database met schadelijke producten.

Jelle Gerstel (Vlamings) opende de Landelijke Kleinfruitdag. Samen met voorzitter Frederik Bunt van de NFO-Productgroep Houtig Kleinfruit en Steenfruit bedankte Gerstel Joost Bloed en zijn ouders met een bloemetje voor het openstellen van hun bedrijf. Bunt riep daarnaast fruittelers, ook niet-NFO-leden, op om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de bessenglasvlinder/Eutypa (rodebessentelers) en emissieonderzoek (steenfruit-, frambozen- en bramentelers). Om aan te tonen dat suzuki-fruitvliegaas in combinatie met overkappen emissie structureel vermindert is vervolgonderzoek nodig. Dit vergroot de kans op een toelating of vrijstelling en betere gebruiksvoorschriften van Exirel en/of Tracer. Klik om aan te melden op de link(s) of neem contact op met de NFO.

In Fruitteelt volgt binnenkort een artikel over de Landelijke Kleinfruitdag.
Bekijk hier de foto-impressie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juni 2019 - 19:58