Laanboomtelers en ook fruittelers in de gemeente Buren krijgen steeds vaker te maken met de verplichting tot archeologisch onderzoek voordat ze een perceel mogen inplanten. Dit terwijl in het bestemmingsplan van de gemeente staat dat laanboom- en fruittelers niet vergunningplichtig zijn als het om dit onderzoek gaat.

De kwestie speelt al sinds 2018. Na een bezwaarschrift van de Stichting Milieuwerkgroep Buren (MWB) over een door de gemeente verleende vergunning aan een teler in Ingen werd de kwestie voorgelegd aan de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Ondanks dat de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en gemeente Buren van mening waren dat archeologisch onderzoek volgens de regels niet nodig was, vond de bezwaarschriftencommissie dat telers wel degelijk verplicht waren archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit advies is door het College overgenomen en sindsdien  handhaaft de ODR dat besluit.
Het gevolg hiervan is dat diverse laanboomtelers een brief van de ODR hebben gekregen dat zij onmiddellijk moeten stoppen met de aanleg van hun percelen op straffe van een dwangsom van € 5000,-. En de telers werd voorgeschreven archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Belangenorganisatie van de laanboomtelers Tree Centre Opheusden (TCO) constateert dat de commissie er een heel eigen interpretatie op na houdt die geen enkel verband houdt met de archeologische voorschriften in het bestemmingsplan. Middels een brief verzoekt TCO het College van de gemeente Buren terug te komen op het eerder genomen besluit. De schade die dit veroorzaakt voor telers is enorm en loopt alleen maar verder op als ODR deze handhaving doorzet.

Klik hier voor de brief die TCO aan de gemeente Buren schreef.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 december 2020 - 16:30