Het Ctgb heeft besloten tot beperking van het wettelijk gebruiksvoorschrift van Floramite 240 SC. De wijziging betreft het intrekken van alle toepassingen op eetbare gewassen en alle toepassingen in onbedekte teelten. Het middel is, na het inwerkingtreden van het besluit, alleen nog toegelaten voor professioneel gebruik in de bedekte teelten van aardbei (opkweek en vermeerdering), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten in permanente kassen. Het besluit is in lijn met de nieuwe beperkingen opgenomen in de EU-goedkeuring van de werkzame stof bifenazaat.

De NFO heeft vanaf 2006 geïnvesteerd in dit middel. Nadat het benodigde toelatingsonderzoek was uitgevoerd is een toelatingsaanvraag ingediend. Op basis hiervan kreeg Floramtie 240SC in 2013 een toelating in de bedekte teelt van aalbes, braam en framboos. Door de NFO inzet kon dit middel 10 jaar ingezet worden.

Met het besluit wijzigt het etiket van W3 naar W4, en zijn de volgende respijttermijnen vastgesteld voor bestaande voorraden met volgnummer W3 en lager:
– Voor afleveren: tot 1 oktober 2023
– Voor opgebruik: tot 31 december 2023.

Klik hier voor het etiket van Floramite 240 SC.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 mei 2023 - 16:54