Gisteren ontvingen de negen Gelderse fruitbedrijven die deelnemen aan het project ‘Gastvrij voor de bij’, hun praktische maatregelen om een interessante leefomgeving voor de bij in de boomgaard te creëren. Entomoloog Karin Winkler van de WUR: “Het was de derde en laatste bijeenkomst, maar hiermee wordt wel een start voor een bloeiende boomgaard gemaakt.” Enkele voorbeelden waar de telers voor kozen, waren de metselbijkast, Fruitmotor bloemenzaadmix, bloembollen, vaste planten en struiken. Door deze op tactische plekken in de boomgaard aan te brengen, zorg je voor veiligheid, onderdak en voedsel: de randvoorwaarden voor een goede leefomgeving voor honingbijen, hommels, solitaire bijen en zweefvliegen. Met de bloeiende planten is het doel om een zo lang mogelijke bloeiboog te creëren, zodat de bijen het gehele seizoen voldoende te eten hebben.
De telers ontvangen binnenkort een mooi bijenbord (zie foto) op hun bedrijf en van de € 650,- subsidie schaften zij bovenstaande maatregelen aan.

De NFO heeft het initiatief genomen om samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Proeftuin Randwijk in 2019 extra aandacht te besteden aan het thema bijen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie via het Fruitpact (provincie Gelderland)

De groep telers bij het plantmateriaal dat werd geleverd door De Batterijen.

Praktische tips
Tijdens de derde en afsluitende bijeenkomst lichtte Erik Stuurbrink van Boomkwekerij De Batterijen in Ochten toe hoe je struiken zoals gele kornoelje, wilg en hazelaar het best kunt verzorgen om zo veel mogelijk bloemen te krijgen. “Voor alle vroeg- en laatbloeiende planten geldt dat deze goed in de schaduw kunnen staan.” Dus een gat opvullen in de heg is een mogelijkheid, hiermee ontstaat dan ook direct een gevarieerde haag.
De bloemstroken van het Fruitmotormix-mengsel kunnen het best in november al gezaaid worden om zo de meerjarige bloemen een goed kiembed te geven, helaas zijn de weersomstandigheden om rijen te gaan frezen niet optimaal en zal dit voorjaar worden. Enkele telers hebben zelf een smal freesje gemaakt of laten maken. Tips over frezen, zaaien en onderhoud werden uitvoerig besproken.
Henri Holster van Coöperatie de Fruitmotor en de telers hebben afgesproken contact te houden om in het voorjaar/zomer de resultaten te bespreken.

Werkboek
De Fruitmotor en WUR hebben een praktisch werkboek gemaakt voor de fruitteler over hoe biodiversiteit en een goed bestoven gewas gestimuleerd kunnen worden. Het boek is op papier te bestellen bij de Fruitmotor of klik hier om het gratis te downloaden. Praktische tips, soortenlijstjes aan nuttige insecten, maaibeheer en nog veel meer is in het boek terug te vinden. Tip: daar waar een geadviseerde maatregel raakt aan een keuzemaatregel uit het certificeringsschema van PlanetProof (en dus waarschijnlijk punten te verdienen zijn) ziet u direct achter de tekst van het advies een oranje blad symbool staan. Bij het symbool staat ook het nummer van de betreffende keuzemaatregel in het PlanetProof-certificeringsschema (versie januari 2019).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2019 - 18:54