Het aantal meldingen van honingbijensterfte in Nederland neemt de laatste jaren steeds verder af. Bovendien worden maar weinig meldingen gerelateerd aan (verkeerd) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit bevindingen van de werkgroep Bestuivende insecten en gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze werkgroep inventariseert sinds 1990 jaarlijks gevallen van massale bijensterfte. In de laatste vijf jaar is in slechts drie gevallen een relatie gevonden tussen bijensterfte en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze gevallen bleek het bovendien te gaan om illegaal middelengebruik. De afgelopen vijf jaar werd jaarlijks gemiddeld ongeveer vijftien keer massale bijensterfte gemeld. Dat varieerde van acht meldingen in 2018 tot 28 meldingen in 2019. Ook gebrek aan voeding en aantasting door de varroamijt kunnen tot massale bijensterfte leiden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 oktober 2020 - 13:53