Jaarlijks maken sociale partners en het bestuur van BPL Pensioen nieuwe afspraken over de pensioenregeling, waaronder de premie en het opbouwpercentage. Voor 2024 is sprake van een verhoging van het pensioen en een gelijkblijvende premie. Daarnaast gaat de pensioenopbouw omhoog.

Wat is er veranderd per 1 januari 2024?

 • Alle pensioenen zijn per 1 januari 2024 met 4,2% verhoogd.
 • Nieuwe afspraken over de pensioenregeling:
  • Het premiepercentage blijft gelijk in 2024: in totaal 26,4%. De werkgever betaalt 19,09%, de werknemer 7,31%. Deze premie geldt tot en met 2026.
  • Het opbouwpercentage gaat omhoog: van 1,58% in 2023 naar 1,788% in 2024. Werknemers gaan dus meer pensioen opbouwen. Dit opbouwpercentage geldt tot en met 2026.
  • Over een deel van hun salaris (de franchise) bouwt de werknemer geen pensioen op. Dat is omdat hij later ook AOW krijgt. In 2024 is dat deel € 15.816 (€ 15.202 in 2023). Een hogere franchise betekent met name voor seizoenarbeiders aan de onderkant van het loongebouw een substantieel lagere premie.
  • Excedent-premieregeling. De premiepercentages zijn per 1 juli 2023 al aangepast en blijven per 1 januari 2024 gelijk.
  • Excedent-premieregeling biedt vanaf nu een zogenaamd shoprecht in plaats van een variabele uitkering. Meer weten? Neem contact op met BPL.
  • Een overzicht van alle rekencijfers vindt u op de website van BPL Pensioen.
 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar (in plaats van vanaf 21 jaar). Dit is een wettelijke regeling.
 • Klachtenregeling. Deze is aangepast aan de wettelijke vereisten. De definitie van klacht is aangepast en werknemers kunnen in beroep bij de nieuw op te richten Geschilleninstantie Pensioenfondsen.
 • Onbeperkt werken náást pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar. Eerst moest voor een gelijk deel dat met pensioen gegaan werd, ook gestopt worden met werken. Dat is niet meer nodig.

Over deze wijzigingen per 1 januari 2024 kregen werkgevers in december een e-mail en werknemers in januari een brief of e-mail (afhankelijk van hun postvoorkeur).

Wat betekent dit voor het pensioen van werknemers?

Dat hangt af van de situatie: bouwt een werknemer nog pensioen op óf krijgt hij of zij al pensioen?

De werknemer bouwt al pensioen op bij BPL

 • Het bedrag waarover hij of zij geen pensioen opbouwt, is in 2024 hoger dan in 2023. Dat komt door de stijging van de AOW.
 • Het opbouwpercentage is in 2024 hoger: de werknemer bouwt meer pensioen op. Stel dat zijn of haar salaris in 2024 gelijk blijft aan het salaris in 2023, dan betekent het dat hij of zij iets meer pensioen opbouwt.
 • Het zogenaamde premiepercentage blijft gelijk. Bij een gelijkblijvend salaris betekent dat, dat de werknemer in 2024 iets minder premie betaalt dan in 2023. De premie houdt de werkgever in op het salaris.
 • Het pensioen dat de werknemer tot 1 januari 2024 opbouwde, wordt met 4,2% verhoogd. Dat is begin februari te zien in de pensioenplanner en op mijnpensioenoverzicht.nl. 

De werknemer krijgt al pensioen van BPL

In dit geval wordt het pensioen per 1 januari 2024 met 4,2% verhoogd. Hij of zij krijgt het verhoogde pensioen vanaf januari 2024. In januari 2024 krijgt de werknemer een uitkeringsspecificatie waarin de hoogte van uw verhoogde pensioen staat. De andere nieuwe afspraken (over premie, opbouwpercentage, et cetera.) hebben geen gevolgen voor zijn of haar pensioen.

Meer informatie?

Kijk op de website van BPL Pensioen. Hier vindt u ook de rekencijfers voor werkgevers.

Bron: BPL Pensioen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 januari 2024 - 16:21