Met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zet een werkgever de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in zijn bedrijf op een rij. Zo kunnen op een overzichtelijke manier maatregelen worden genomen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek. De RI&E is een wettelijke verplichting. Stigas ondersteunt werkgevers in het opstellen van de RI&E.

De coronapandemie heeft invloed op de risico’s in het bedrijf. Mensen die geïnfecteerd zijn kunnen de infectie nemen naar het bedrijf en daar anderen infecteren. De werkgever is dan ook verplicht actie ondernemen. De werkgever moet nu de coronarisico’s en preventiemaatregelen inventariseren en dit verwerken in de RI&E van het bedrijf.

De NFO adviseert de leden om nu te beginnen met het in kaart brengen van die gebieden waar infectierisico’s bestaan en aan te geven welke maatregelen je hebt getroffen. De Coronamaatregelen – Praktische Uitwerking voor Fruitteeltbedrijven biedt daarvoor handvatten. Ook het ‘Coronaprotocol voor de agrarische sectoren’ kan geraadpleegd worden.

Stigas is op dit moment bezig met een ‘corona-aanvulling’ op de sectorale RI&E. Deze checklist is half juni klaar. Wanneer er punten in de checklist met ‘Nee’ worden ingevuld, moeten deze aangepakt worden en is aan de verplichting uit de wet voldaan.

Via de nieuwsbrieven zal de NFO u op de hoogte houden van het verschijnen van de checklist van Stigas en informeren hoe daar verder mee om te gaan.

De NFO vindt de RI&E een goed middel om risico’s op het gebied van arbeid te inventariseren en te beperken. Het allerbelangrijkste is om de coronamaatregelen natuurlijk goed te handhaven, daarmee creëer je voor jezelf, je werknemers en je bedrijf een hoog veiligheidsniveau.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 juni 2020 - 16:48