Nederland moet op 22 december 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Tot die tijd is er nog veel werk te verzetten, met name op gebied van mest, maar ook zijn er nog steeds op te veel plaatsen normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen. Het positieve nieuws is dat vanuit de fruitsector nauwelijks overschrijdingen worden gevonden. Tijdens de jaarbijeenkomst van Croplife gaf Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitleg over het hoe en waarom van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

“De KRW kent twee elementen: een verbeteringsverplichting en een achteruitgangsverbod. De oorspronkelijke verbeteringsverplichting hield in dat we in 2015 moesten voldoen aan de eisen van de KRW. Inmiddels hebben we twee keer zes jaar uitstel gekregen. De datum staat nu op 22 december 2027.”
Dat wat betreft de verbeteringsverplichting. “Intussen mag het ook niet verslechteren. Dat maakt het nog complexer. Want je mag op weg naar 2027 geen dingen doen die tot achteruitgang leiden en die daardoor het doelbereik in de weg staan.”
“Nederland telt ongeveer 750 oppervlaktewaterlichamen. We hebben ongeveer 140 doelen per waterlichaam. Daarbij geldt het criterium ‘one out all out’. Dat betekent dat een waterlichaam aan alle doelen moet voldoen om een ‘groen vinkje’ te krijgen.”
“Geen enkel waterlichaam voldoet aan alles. Tegelijkertijd voldoen we grofweg aan driekwart van de doelstellingen. Er is dus echt wel verbetering gerealiseerd. Maar we hebben ook nog een kwart te gaan. Dat is nog een eind verwijderd van de gestelde eisen. We hebben nog grote, resterende opgaven: met name met betrekking tot belasting uit landbouw, industrie en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij staat de belasting vanuit de landbouw voorop. Dat geldt met name voor mest, maar lokaal ook voor gewasbeschermingsmiddelen.”
Per sector en per gebied zijn er grote verschillen, geeft Slootmaker aan. “De meeste belasting komt vanuit de glastuinbouw, de bollenteelt, de akkerbouw en de boomkwekerij. Bijvoorbeeld de fruitteelt laat vrijwel geen overschrijdingen zien.”
“We moeten enorm ons best doen om in 2027 de doelen te halen. Er ligt dus nog een grote opgave”, aldus Slootmaker.

Lees het volledige interview op croplife.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2024 - 17:46