Tijdens 26 gerichte NVWA-controles onder fruittelers en boomkwekers tijdens bespuitingen in 2019 zijn 7 boeterapporten opgesteld en 4 waarschuwingen uitgedeeld. Het niet voldoen aan de minimale driftreductie en het wettelijk gebruiksvoorschrift leidden het vaakst tot een boete of waarschuwing.
De NVWA voerde in 2019 in totaal 121 toepassingsinspecties uit. In 67% van de gevallen hielden telers zich aan alle regels, waarna de NVWA het bericht naar buiten bracht dat telers van gewassen in de open lucht zich onvoldoende aan de regels houden. De NFO vindt dat de NVWA de sector hiermee onnodig in een kwaad daglicht zet. De nadruk leggen dat een derde van de telers in overtreding is kwalijk. Het is namelijk het percentage op basis van een klein aantal controles die gericht zijn uitgevoerd, waardoor het niets zegt over het gemiddelde.

In onderstaande tabel zijn de inspectieresultaten van op- en zijwaartse bespuitingen af te lezen (26 controles). Van alle 121 controles werd er in 10 gevallen niet voldaan aan de minimale driftreductie. In 8 gevallen werd geen techniek gebruikt met een minimale driftreductie van 75%, zoals vereist in het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarnaast werd 2 keer geen techniek gebruikt met een  minimale driftreductie van 90%, zoals vereist in het wettelijk gebruiksvoorschrift van het middel dat werd toegepast.

Op basis van deze inspectieresultaten gaat de NVWA analyseren hoe de naleving verder verhoogd kan worden. Ondertussen gaan inspecties in het veld door.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 mei 2020 - 16:03