De proeven met drones die Delphy en een drone- en data-analysebedrijf vorig jaar uitvoerden bij een blauwebessenteler hebben veelbelovende resultaten opgeleverd, zo meldt SmartFarming.nl.

Het doel van de proef was om helder te krijgen welke beelden de drones moesten maken en welke informatie daaruit kon worden gedestilleerd. De inzet van drones zou een hulpmiddel kunnen zijn bij het opsporen van struiken met een afwijkende groei. De uniformiteit van de struiken is in de teelt van blauwe bessen essentieel voor de productie. Doordat de omvang van het gemiddelde blauwebessenbedrijf in de afgelopen jaren toenam, wordt het steeds lastiger om iedere individuele struik te beoordelen op een groeiachterstand of -voorsprong. Drones kunnen hier wellicht bij helpen.

In de proef vlogen de drones meerdere rondjes over het praktijkperceel. De data die dit opleverde, werden geanalyseerd door Aurea Imaging. De software van het bedrijf vergeleek de grootte van de plant met de groei van het eenjarige hout. Dat leverde een onderverdeling op in struiken met verschillende groeikracht. Om ervoor te zorgen dat de geregistreerde gegevens voldoende betrouwbaar zijn, krijgt Aurea Imaging bij het valideren ondersteuning van Proeftuin Randwijk. Vervolgens zet Aurea Imaging de geanalyseerde informatie om in taakkaarten.

De blauwe bessenteler waar de proef werd uitgevoerd, is enthousiast. Dat geldt ook voor Gondy Heijerman van Delphy. Volgens haar laten de experimenten zien dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een taakkaart te ontwerpen die aanwijst waar de toediening van extra witveen wenselijk is, om zo de groei te bevorderen. Een visuele beoordeling in het veld is dan niet meer nodig. De taakkaart zou, door de bovenste spuitdoppen bij kleinere struiken dicht te zetten, ook kunnen bijdragen aan besparingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: smartfarming.nl 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 september 2021 - 13:20