Dinsdag 23 mei stond op Proeftuin Randwijk in het teken van de supporters en sponsoren. Ook voor jongeren was er een speciaal programma. Weerbare teelt en duurzaam ondernemen waren de thema’s die in alle lezingen en rondleidingen terugkwamen. De dag werd bezocht door in totaal zo’n tweehonderd mensen, waaronder ongeveer veertig jongeren en veertig sponsoren.
De middag voor sponsoren en jongeren werd afgetrapt met een prikkelende presentatie door Wouter Staal. Hij verduurzaamde zijn bedrijf de Yoghurt Barn (nu YB) door alleen nog plantaardige ingrediënten in de producten die hij verkoopt te gebruiken. Over de duurzaamheidsstappen die hij neemt communiceert hij nauwelijks met consumenten. “Door niet te communiceren over het plantaardige kenmerk van de producten zullen onze klanten het verschil met regulier niet proeven. Op die manier kunnen we de grootste impact hebben op de verduurzaming van voeding”, aldus Staal.

Na deze gezamenlijke lezing voor sponsoren en jongeren werden de sponsoren bijgepraat over de verschillende projecten die lopen op Proeftuin Randwijk.

De jongeren kregen een presentatie van Geert Pinxterhuis, projectleider BO Akkerbouw. Net als de fruitteelt staat de akkerbouw ook voor grote uitdagingen. Los van het landbouwakkoord hebben zij ingezet op een perspectiefplan voor de sector, waarbij onderzoek een belangrijk onderdeel is dat deels door de sector zelf gefinancierd wordt. Pinxterhuis: “Het is belangrijk om als sector te laten zien welke stappen er al zijn gerealiseerd en wat de stip aan de horizon is. Maar we moeten wel voldoende tijd krijgen om de transitie te maken.
De dialoog zou veel meer moeten gaan over het verdienvermogen in de huidige tijd, waarbij het inkomen onder druk staat. Waardering vanuit de maatschappij zal een belangrijk onderdeel van het toekomstplan voor telers moeten vormen. De noodzaak is groot om buiten de gebaande paden te denken.”

Patricia Hoogervorst zette de jongeren aan het denken door ze een plek aan de rode lijn te laten kiezen op basis van de vraag: doen we als sector genoeg in het kader van duurzaamheid of kan het beter? Welke stappen zouden we kunnen zetten? Waar zitten de mogelijkheden ondanks alle uitdagingen? Hoogervorst: “Het is prettig en veilig in de comfortzone, maar met experimenteren wordt de sector verder gebracht.”

Over de lezingen en rondleidingen volgt binnenkort een uitgebreider artikel in Fruitteelt.

 

De bijeenkomsten zijn onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen dit programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het platform FRUITVOORUIT.NL en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf tot nagenoeg nul reduceren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 mei 2023 - 16:55