Deze week werd de onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer opgericht. De stichting gaat zich bezighouden met het verstrekken van speciale premies aan agrarische ondernemers die investeringen doen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor is het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn nu breed toegankelijk. Boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich aansluiten bij het open en onafhankelijke keurmerk. Tom van der Meer, voorzitter van de NFO-themagroep Markt, is positief én bezorgd over de ontwikkeling.

De Stichting Beter voor Natuur & Boer stelt boeren en telers in staat om, door middel van een duurzaamheidspremie, de kosten van de extra investeringen voor verduurzaming op te vangen. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.  “Om de voedselproductie toekomstbestendig te maken voor de volgende generaties, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor deze transitie gezamenlijk wordt opgepakt in de ketens. Het verduurzamen van de voedselproductie slaagt alleen als zoveel mogelijk partijen hier voordeel van hebben. Daarom hopen wij dat vele ketenpartners zich aansluiten”, zo schrijft de stichting in een persbericht.

De Beter voor Natuur & Boer-certificatieschema’s 

Het evenwicht tussen de natuur, dier én de boer staat centraal in de Beter voor Natuur & Boer-certificatieschema’s. De stichting is niet alleen verantwoordelijk voor het beheren en uitrollen van de onafhankelijke certificatieschema’s Beter voor Natuur & Boer, maar ook voor het vaststellen van de duurzaamheidspremie, samen met alle partijen in de keten als onderdeel van de open standaard. Samen wordt stap voor stap gewerkt aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector. Er is een speciaal programma opgezet voor Aardappelen, Groenten en Fruit. Meer informatie vindt u hier.

De oorsprong van Beter voor Natuur & Boer 

Het Beter voor Natuur & Boer-certificatieschema werd in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma van Albert Heijn. Dit gebeurde in samenwerking met 1200 boeren en telers en strategische partners. Samen met deze partijen is intensief gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer. In maart 2023 gaf Albert Heijn aan Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen. Door deze openstelling kunnen vanaf nu meer partijen deelnemen.

Het doel is om een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden.

Positief en bezorgd

Tom van der Meer, voorzitter van de Themagroep Markt van de NFO, geeft in een reactie aan ‘zowel positief als bezorgd te zijn’ over  de oprichting van de onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer.  “Als ik fruittelers spreek die nu voor het tweede jaar meedoen met ‘Beter Voor Natuur & Boer’ van Albert Heijn zijn die over het algemeen positief. Er is een nette vergoeding voor de extra dingen die zij voor de natuur doen. Dit systeem is ook bedacht met inspraak van een groep fruittelers”, zegt Van der Meer. “Anders is dat bij ‘On the way to PlanetProof’, waar fruittelers wel inspanningen moeten verrichten en kosten maken, maar geen vergoeding ontvangen.”

De vraag is volgens Van der Meer of Beter Voor Natuur & Boer, nu dit breder in de markt wordt gezet, in alle ketens een nette en reële vergoeding betaalt voor de inspanningen van de teler. “Verschillende retailketens hebben verschillende strategieën en de vraag is of ‘Beter voor Natuur & Boer’ daar altijd in past. Zo, ja, dan ben ik positief. Ik reken op de ketenpartijen die ons fruit vermarkten dat ze de belangen van de telers meenemen, iets wat bij ‘On the way to PlanetProof’ dus niet is gebeurd.”

Meer weten?

Kijk op www.betervoornatuurenboer.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 november 2023 - 16:29